چهارمین بهار زندگیت مبارک

                                           شراب ناب چشمانت...عطرموهایت...نرمی دستانت...راه رفتنت...صدایت...حرف زدنت... همه وهمه مرا وا میدارد که در این روز شکرگزار باشم. به تو تبرک نمیگویم به ... ادامه مطلب
/ 34 نظر / 80 بازدید
مرداد 93
1 پست
دی 92
1 پست
آبان 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
1 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
2 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
2 پست
دی 88
1 پست
آبان 88
1 پست
مرداد 88
2 پست
تیر 88
3 پست
خرداد 88
2 پست
اسفند 87
2 پست
بهمن 87
3 پست
دی 87
3 پست
آذر 87
1 پست
آبان 87
4 پست
مهر 87
5 پست
شهریور 87
5 پست
مرداد 87
6 پست
تیر 87
1 پست
خرداد 87
1 پست
اسفند 86
1 پست
دی 86
1 پست
مرداد 86
2 پست